Pazi, mali, da li znaš
Čijim ideš stopama
Da ljute bitke klub je vodio
Decenijama se borio
Za svoj grad, naše očeve i nas
Stvarao taj snažni huk tribine

Zato uvek mi smo s njim
Sinovi kragujevački
Jednim srcem za naš Radnički
Ovih ulica si deo i ti
Ne zaboravi da si sada čuvar ti najveći
Duha naše tribine

Znaj da svud zadrhte svi
Kad začuju se Đavoli
Emocije kada nose te
Suze u oku da te podsete
Hiljade ljudi, a ideal jedan je iznad svih
Taj snažni huk tribine

Nekad loš nas prati glas
Javnost ne razume nas
Naš je svet surov i poseban
Običnom čoveku nedostupan
Asfalta prah i sav pakao oko nas
Jačaju taj snažni huk tribine...

Foto: Zoran Đorđević

Izvodi: 90. minut, CD: Prvih 20 u paklu